Välkommen till efterklok.nu

Ett parti för oss som erkänner att vi är biologiska varelser och styrs mer av känsla än förnuft. Därför anser vi det vara viktigt att i alla beslut söka om förnuftet är en bättre väg än känslan!

  1. De får inte vara idioter ( nog för att idioter kan ha rätt ibland)
  2. De ska sätta sig in i partitänket och ha det i åtanke när de uttalar sig
  3. De ska aktivt arbeta för att sprida tanken om att demokratin kan utvecklas
  4. Att acceptera att människor är olika och att vi alla behövs för att samhället ska kunna utvecklas i en riktning som når idealet: Av var och en efter förmåga till var och en efter behov!
  5. Grundläggande kunskaper i hur den svenska demokratin är uppbyggd.