Ansökan

Glöm inte att sätta in några spänn på swischkonto 1236609176

För att det inte ska bli några oklarheter så vill vi att alla presumtiva medlemmar skriver under följande:

Efterklok.nu
First
I och med att du kryssar i följande påståenden så instämmer du i de efterklokas teser och värdegrund