Rättsväsendet

De lagar som styr det svenska samhället ska åtlydas av alla som är i Sverige, oavsett ifall de är turister, invandrare eller infödda svenskar.

Riksdagen beslutar om lagar och ger polisen och rättsväsendet pengar för att tillse att de stiftade lagarna efterföljs.

Låt polisen och rättsväsendet sköta sitt, ge dem de resurser de efterfrågar, inom rimliga gränser.

Politiker ska inte spela viktiga genom att försöka ge sig in i en profession där de inte har någon kompetens.