Inledning

En gång i tiden så framkastade en stor tänkare följande: Det finns 3 kategorier människor, de kloka, de inte riktigt kloka och de efterkloka.

Under många, många år så har en höger/vänster skala, numera även en Gal-Tan skala dominerat den svenska politiken. Med den stora tänkarens ord så är det nu dags att vrida lite på skalorna och ge mer utrymme åt de efterkloka.

De kloka påstår sig finnas i alla partier. De inte riktigt kloka finns i alla partier. Tyvärr verkar de inte riktigt kloka alltid vara närmast mikrofonen.

Nu är det dags för de efterkloka att kliva upp på scenen och ta taktpinnen!

Vad man än kan belasta de efterkloka för så kan man inte ta ifrån dem det faktum att de haft rätt. Inte direkt men alltid senare.