Några ord om efterklok.nu

Ett parti för oss som erkänner att vi är biologiska varelser och styrs mer av känsla än förnuft. Därför anser vi det vara viktigt att i alla beslut söka om förnuftet är en bättre väg än känslan!

  1. De får inte vara idioter. ( nog för att idioter kan ha rätt ibland)
  2. De ska sätta sig in i partitänket och ha det i åtanke innan de uttalar sig
  3. De ska aktivt arbeta för demokratins utveckling.
  4. Att acceptera att människor är olika och att vi alla behövs för att samhället ska kunna utvecklas i en riktning som når idealet: Av var och en efter förmåga till var och en efter behov!
  5. Grundläggande kunskaper i hur den svenska demokratin är uppbyggd och hur den fungerar.
  6. Efterklok.nu ska verka för att tvätta bort underhållningsstämpeln från politiken.